Hướng dẫn gửi bài dự thi:

B1: Truy cập vào địa chỉ: https://conyeu.fpt.com.vn để đăng ký tài khoản.

B2: Nhập đầy đủ thông tin vào form đăng ký và click vào nút "Đăng ký" để hoàn tất đăng ký.

s1

B3: Hệ thống nhận yêu cầu và gửi email xác nhận.

Truy cập vào Email đã đăng ký click vào nút "Xác nhận" để xác nhận tài khoản.

s2

B4: Đăng nhập vào trang tài khoản đã tạo.

s3

B5: Vào trang cá nhân để thêm các con.

s4

B6: Chọn con và gửi bài dự thi.

s5

B7: Trên trang Gửi bài dự thi, chọn thể loại gửi bài dự thi và điền đầy đủ thông tin vào form.

"Chọn tệp" nếu bài dự thi thuộc loại Văn chương, Hội họa.

s6

"Thêm link" nếu bài dự thi thuộc loại hình Âm nhạc, Diễn thuyết. Sau đó click vào button "Gửi bài" để hoàn tất bài dự thi.

s7

B8: Admin duyệt bài Hệ thống gửi mail thông báo bài đã được duyệt / Không được duyệt.